Ansatte

Sentrum legekontor er et legefellesskap med 7 leger, 6 er spesialister i allmennmedisin. Vi har tilsammen ca 7500 listepasienter. Foruten legene består staben vår av 5 dyktige helsesekretærer og medhjelpere med lang erfaring og god kompetanse i pasientbehandling.I tillegg til våre faste leger har vi også medisinerstudenter på legekontoret. Disse er legestudenter som er i sin avsluttende fase av utdanningen med en praksisperiode på legekontoret. Studentene veiledes av en annen erfaren lege. 

11.01.21: PERMISJON:

Lege Connie Jensen tar permisjon fra sin stilling som fastlege fra 18.01.21 til 18.10.21. Hennes vikar blir lege Tonje Nicolaisen Skjellstad. Det vil bli mulighet for å bestille legetime elektronisk på hennes timebok i dette tidsrommet.