Ansatte

Sentrum legekontor er et legefellesskap med 7 leger, 4 er spesialister i allmennmedisin. Vi har tilsammen ca 7500 listepasienter. Foruten legene består staben vår av 5 dyktige helsesekretærer og medhjelpere med lang erfaring og god kompetanse i pasientbehandling.I tillegg til våre faste leger har vi også medisinerstudenter på legekontoret. Disse er legestudenter som er i sin avsluttende fase av utdanningen med en praksisperiode på legekontoret. Studentene veiledes av en annen erfaren lege.

01.11.18: Lege Connie Jensen er tilbake fra svangerskapspermisjon fra 01.nov2018.  Hennes timebok ligger nå ute for bestillinger. Hun vil ha vikar hver onsdag, lege Sissel Gravrok, og hun blir vikar disse dagene inntil videre. Gravroks timebok ligger også ute for bestillinger på onsdager.

06.02.19  Lege Per Christian Gundersen har ferie i uke 8, 18. – 22.feb.-19. Hans vikar er lege Sissel Gravrok . RING OSS for timebestillinger, tlf 77666050.