Ansatte

Sentrum legekontor er et legefellesskap med 7 leger, 4 er spesialister i allmennmedisin. Vi har tilsammen ca 7500 listepasienter. Foruten legene består staben vår av 5 dyktige helsesekretærer og medhjelpere med lang erfaring og god kompetanse i pasientbehandling.

I tillegg til våre faste leger har vi også medisinerstudenter på legekontoret. Disse er legestudenter som er i sin avsluttende fase av utdanningen med en praksisperiode på legekontoret. Studentene veiledes av en annen erfaren lege.

03.04.17:

Lege Svein Jarle Svendsen har permisjon fra sin stilling fra01.04.17 og ut året. Hans vikar blir lege Sissel Gravrok.

Sommerinfo 2017:

Nå starter ferietiden ved Sentrum legekontor, og vi vil ha redusert bemanning frem til 18.aug. Dette gjelder både leger og helsesekretærer. Vi beklager dersom det blir ventetid på legetimer, i resepsjon, laboratorium og på telefonen, men ber om tålmodighet og forståelse. Dersom du ikke finner time elektronisk hos din fastlege, og ikke kan vente til første ledige time, må du ringe til oss for å gjøre avtale. Helsesekretærene vil, så langt det er mulig, finne time til deg hos annen lege.

Vi ønsker alle en riktig god sommer :)