Ansatte

Sentrum legekontor er et legefellesskap med 7 leger, 4 er spesialister i allmennmedisin. Vi har tilsammen ca 7500 listepasienter. Foruten legene består staben vår av 5 dyktige helsesekretærer og medhjelpere med lang erfaring og god kompetanse i pasientbehandling.

I tillegg til våre faste leger har vi også medisinerstudenter på legekontoret. Disse er legestudenter som er i sin avsluttende fase av utdanningen med en praksisperiode på legekontoret. Studentene veiledes av en annen erfaren lege.
06.12.17: Lege Connie Jensen går ut i svangerskapspermisjon fra 18.des.2017. Hennes vikar fra 1.feb.2018 er lege Sissel Gravrok vikar, og hun blir vikar ut permisjonstiden.  Hennes timebok ligger nå ute for timebestillinger.

16.04.18: Lege Sissel Gravrok er dessverre sykemeldt for tiden, og det ligger derfor ingen timebok ute for online timebestilling. Vi har fått en vikar Anniken Skjåvik. For timebestilling hos henne må dere ringe oss.