Ansatte

Sentrum legekontor er et legefellesskap med 7 leger, 6 er spesialister i allmennmedisin. Vi har tilsammen ca 7500 listepasienter. Foruten legene består staben vår av 4 dyktige helsesekretærer og 2 medhjelpere med lang erfaring og god kompetanse i pasientbehandling.I tillegg til våre faste leger har vi også medisinerstudenter på legekontoret. Disse er legestudenter som er i sin avsluttende fase av utdanningen med en praksisperiode på legekontoret. Studentene veiledes av en annen erfaren lege. 24.02.22 INFORMASJON:  NY LEGE VED SENTRUM LEGEKONTOR

Vår lege igjennom mange år, ARNE HAUGLI, avslutter sin legepraksis ved Sentrum legekontor fra 21.03.22. Da blir legepraksisen overtatt av lege Håkon Barlindhaug, og alle pasientene blir automatisk overført hans liste. Det er nå åpnet for elektronisk booking av legetime.