Om oss

IHvem kan bestille time? Pasienter på legens liste. Ved forespørsel til Sentrum legekontor eller HELFO gis opplysninger om legene har plass på sin liste.  https://helsenorge.no/behandlere/bytte-av-fastlege

Timebestilling: Helsesekretærene, evt. i samråd med legen, vurderer hvor raskt du kan få time. Daglig har vi flere øyeblikkelig hjelp-timer som er fordelt utover dagen. Møt opp når vi åpner hvis du har behov for en slik time. Dersom fastlegen ikke er til stede eller ikke har kapasitet, vil du bli tilbudt time hos en annen lege. Du kan og bestille via selvbetjeningen på våre online-timer hos din fastlege. Du kan og laste ned vår app CGM Legetime fra Appstore eller GooglePlay.
Pasienter som uteblir til time uten å ha gitt beskjed senest arbeidsdagen før, må betale for timen.

Prøvesvar: Du får beskjed fra legen dersom prøver ikke er i orden og må følges opp. Visse prøver sender vi svar på uansett.

Blodprøver: Må avtales med legen dersom de ikke inngår i konsultasjonen.

Resepter: Kan fornyes uten konsultasjon. Kontakt om dette må gjøres minst 2 dager før henting, via telefon eller vår selvbetjening. Vi bruker elektroniske resepter, slik at de går rett til apoteket. De hentes ut der med å oppgi fødselsnummer.

Sykemelding: Første gangs sykemelding kun etter konsultasjon hos lege. Videre sykemelding kan forlenges pr. telefon eller ved konsultasjon etter avtale med legen.

Urinundersøkelser/Graviditetstester: Vennligst gi helsesekretærene nødvendige opplysninger om hvorfor prøve leveres slik at sekretæren kan vurdere om konsultasjon hos lege er nødvendig. Merk prøven med navn og fødselsdato.

INFO: 03.04.17:

Lege Svein Jarle Svendsen har permisjon fra sin stilling fra 01.04.17 og ut jan.2018.  Hans vikar blir lege Sissel Gravrok.

24.11.17: Vi bytter BETALINGSTERMINAL hos oss, og på den nye terminalen blir det IKKE MULIGHET FOR KONTANT BETALING. Dette er gjeldende fra idag. Gyldig betalingsmåte blir bankkort eller at man kan ta ut faktura på terminalen. Faktura genererer et gebyr fra Melin Medical faktureringsfirma.

06.12.17: Lege Connie Jensen går ut i svangerskapspermisjon fra 18.des.2017. Hennes vikar i jan.2018 blir Raimona Einarsen, og timeboka hennes ligger nå tilgjengelig. Fra 1.feb.2018 er lege Sissel Gravrok vikar, og hun blir vikar ut permisjonstiden. Dersom du har behov for legetime i desember, må du ringe Sentrum legekontor for avtale.

jan-2018:

Vi har desverre redusert bemanning fra 08.01.18 – 19.01.18 pga akutt sykdom. Ve ber om forståelse for at det kan bli ventetid på telefon, på laboratorium og ekspedisjon. Vi håper flest mulig bruker våre elektroniske tjenester. Takk :)