Om oss

IHvem kan bestille time? Pasienter på legens liste. Ved forespørsel til Sentrum legekontor eller HELFO gis opplysninger om legene har plass på sin liste.  https://helsenorge.no/behandlere/bytte-av-fastlege

Timebestilling: Helsesekretærene, evt. i samråd med legen, vurderer hvor raskt du kan få time. Daglig har vi flere øyeblikkelig hjelp-timer som er fordelt utover dagen. Møt opp når vi åpner hvis du har behov for en slik time. Dersom fastlegen ikke er til stede eller ikke har kapasitet, vil du bli tilbudt time hos en annen lege. Du kan og bestille via selvbetjeningen på våre online-timer hos din fastlege. Du kan og laste ned vår app CGM Legetime fra Appstore eller GooglePlay.
Pasienter som uteblir til time uten å ha gitt beskjed senest arbeidsdagen før, må betale for timen.

Prøvesvar: Du får beskjed fra legen dersom prøver ikke er i orden og må følges opp. Visse prøver sender vi svar på uansett.

Blodprøver: Må avtales med legen dersom de ikke inngår i konsultasjonen.

Resepter: Kan fornyes uten konsultasjon. Kontakt om dette må gjøres minst 2 dager før henting, via telefon eller vår selvbetjening. Vi bruker elektroniske resepter, slik at de går rett til apoteket. De hentes ut der med å oppgi fødselsnummer.

Sykemelding: Første gangs sykemelding kun etter konsultasjon hos lege. Videre sykemelding kan forlenges pr. telefon eller ved konsultasjon etter avtale med legen.

Urinundersøkelser/Graviditetstester: Vennligst gi helsesekretærene nødvendige opplysninger om hvorfor prøve leveres slik at sekretæren kan vurdere om konsultasjon hos lege er nødvendig. Merk prøven med navn og fødselsdato.

INFO: 03.04.17:

Lege Svein Jarle Svendsen har permisjon fra sin stilling fra 01.04.17.  Hans vikar blir lege Sissel Gravrok.

Sommerinfo 2017:

Nå starter ferietiden ved Sentrum legekontor, og vi vil ha redusert bemanning frem til 18.aug. Dette gjelder både leger og helsesekretærer. Vi beklager dersom det blir ventetid på legetimer, i resepsjon, laboratorium og på telefonen, men ber om tålmodighet og forståelse. Dersom du ikke finner time elektronisk hos din fastlege, og ikke kan vente til første ledige time, må du ringe til oss for å gjøre avtale. Helsesekretærene vil, så langt det er mulig, finne time til deg hos annen lege.

Vi ønsker alle en riktig god sommer :)