Selvbetjening

16.02.24 INFO

Noen av legene har korte permisjoner i denne tiden. Dersom du ikke finner ledig legetime på HelseNorge, RING oss for avtale, for vi har ofte vikarer innom som kan hjelpe.

* Håkon Barlindhaug har permisjon fra 01.01.24 og ut året. Hans vikar er lege Tina Coucheron, og hennes timebok er tilgjengelig i HelseNorge.

* Svein Jarle Svendsen har permisjon fra 04.03.24 og til 16.06.24. Hans vikar er Marit Seppola, og hennes timebok blir snart tilgjengelig i HelseNorge.

Dersom du er ny pasient hos oss, er det fint om du ringer tlf 77666050, slik at vi får oppdatert din informasjon som er registrert hos oss.

Ved å trykke på selvbetjening på denne siden, får du muligheten til å

SELVBETJENING: https://www.helsenorge.no

  • Bestill time
  • Fornye resepter for fast medisin
  • E-konsultasjon med din fastlege

Du blir da koblet til HelseNorge, og logger deg på der. Husk at i HelseNorge-profilen må du sette i innstillingen, at du har full tilgang.

HUSK! Dersom du skal bestille time, fornye resept eller sende ekonsultasjon for ditt BARN, må du velge barnets profil i HelseNorge. Alle barn er registert i foreldrenes profil.

Du kan og laste ned HelseNorges app via Appstore eller GoooglePlay

E-konsultasjon koster kr 170,-/224,-. Se prisliste.

Fra 15.08.19 vil det påløpe girogebyr for utsendelse av papirfakturaer i forbindelse med e-konsultasjoner hos fastlege. Alle vil få en SMS dagen etter, hvor man følger en link fra convenePay for betaling, og denne er gebyrfri, men KUN gyldig i 24 t.  Deretter faktura på papir eller SMS, alt etter hvilket oppsett man selv har valgt i convene.no/Min Pasientsky.  Dette til info.   Dersom spørsmål vedrørende fakturaen kan Convene kontaktes på tlf 21627320.

VIKTIG INFO: HUSK Å GI BESKJED DERSOM DU HAR FÅTT FRIKORT, da det ikke registreres automatisk hos oss ved akutt legetimer eller e-konsultasjoner. Frikortet må forevises i ekspedisjonen, eller som vedlagt bilde i kontakt til legekontoret.

Generell råd om koronavirus finner du på https://www.helsenorge.no/koronavirus/

01.03.18: Alle legene har nå avsluttet sine telefontreffetider. Det er derfor ikke mulig å ringe til legene. Vi anbefaler at det bestilles legetimer, eller at våre elektronisk tjenester benyttes. Logg inn via Selvbetjening.

*Vårt legekontor samarbeider med Universitetet i Tromsø, og vi vil derfor til enhver tid ha studenter ved vårt kontor, som du kan møte på legetimer eller andre plasser på kontoret.