Leger

 

Arne Haugli

Spesialist i allmennmedisin. Har godkjenning for å ta sjømannslegeattester og helseattester for petroleumsvirksomhet. Er godkjent idrettslege NIMF.

Telefontreffetid:
Har ikke telefontreffetid.

Dag Nordvåg
Spesialist i allmennmedisin.  Har godkjenning for å ta sjømannslegeattester og helseattester for petroleumsvirksomhet. Er også godkjent lege for flymedisinske helseattester inkl trafikkflygere AME kl1, samt godkjent dykkerlege.
Telefontreffetid:Har ikke telefontreffetid.

21.11.18: Lege Dag Nordvåg blir borte fra Sentrum legekontor i noen uker fremover fra 28.11.18. Hans vikar blir lege Sissel Gravrok mandag, tirsdag, torsdag og fredag.  RING OSS for timebestillinger, tlf 77666050.

Kirsti Eliassen

Spesialist i allmennmedisin.

Har ikke telefontreffetid.

Personale 014Per Christian Gundersen

Spesialist i allmennmedisin. Har godkjenning for å ta sjømannslegeattester og helseattester for petroleumsvirksomhet.

Telefontreffetid:
Har ikke telefontreffetid.

 

Svein Svendsen
Spesialist i allmennmedisin
Telefontreffetid:
Har ikke telefontreffetid
Connie Jensen
Lege Allmennmedisin.
Har ikke telefontreffetid.06.12.17:  01.11.18: Lege Connie Jensen er tilbake fra svangerskapspermisjon fra 01.nov2018.  Hennes timebok ligger nå ute for bestillinger. Hun vil ha vikar hver onsdag, lege Sissel Gravrok, og hun blir vikar disse dagene inntil videre. Gravroks timebok ligger også ute for bestillinger på onsdager.
 Agnete Jørgensen

 Lege Allmennmedisin

Har ikke telefontreffetid