Leger

 

Arne Haugli – avslutter sin legepraksis ved Sentrum legekontor fra 21.03.22. legepraksisen overtatt av lege Håkon Barlindhaug, og alle pasientene blir automatisk overført hans liste.

 

 Håkon Hoyer Barlindhaug

Allmennparaktiserende lege i spasialisering.

Startet som fastlege ved Sentrum legekontor mars-22.

Dag Nordvåg

Spesialist i allmennmedisin.  Har godkjenning for å ta sjømannslegeattester og helseattester for petroleumsvirksomhet.

Er også godkjent lege for flymedisinske helseattester inkl trafikkflygere AME kl1, samt godkjent dykkerlege.

Kirsti Eliassen

Spesialist i allmennmedisin.

 

Personale 014Per Christian Gundersen

Spesialist i allmennmedisin. Har godkjenning for å ta sjømannslegeattester og helseattester for petroleumsvirksomhet.

 

 

Svein Svendsen

Spesialist i allmennmedisin

 

Connie Jensen
Spesialist i  allmennmedisin.
 Agnete Jørgensen

 Spesialist i allmennmedisin