Leger

 

Arne Haugli

Spesialist i allmennmedisin. Har godkjenning for å ta sjømannslegeattester og helseattester for petroleumsvirksomhet.

Er godkjent idrettslege NIMF.

 

Dag Nordvåg

Spesialist i allmennmedisin.  Har godkjenning for å ta sjømannslegeattester og helseattester for petroleumsvirksomhet.

Er også godkjent lege for flymedisinske helseattester inkl trafikkflygere AME kl1, samt godkjent dykkerlege.

Kirsti Eliassen

Spesialist i allmennmedisin.

 

Personale 014Per Christian Gundersen

Spesialist i allmennmedisin. Har godkjenning for å ta sjømannslegeattester og helseattester for petroleumsvirksomhet.

 

06.02.19  Lege Per Christian Gundersen har ferie i uke 8, 18. – 22.feb.-19. Hans vikar er lege Sissel Gravrok . RING OSS for timebestillinger, tlf 77666050.

 

Svein Svendsen
Spesialist i allmennmedisin
Connie Jensen

Lege Allmennmedisin.

Hun har vikar hver onsdag, lege Sissel Gravrok, og hun blir vikar disse dagene inntil videre. Gravroks timebok ligger også ute for bestillinger på onsdager.

 Agnete Jørgensen

 Lege Allmennmedisin