Leger

 

Arne Haugli

Spesialist i allmennmedisin. Har godkjenning for å ta sjømannslegeattester og helseattester for petroleumsvirksomhet. Er godkjent idrettslege NIMF.

Telefontreffetid:
Tirsdag og  fredag 12.00 – 12.20   Direktenr som kan benyttes i telefontiden 93485664.

Dag Nordvåg
Spesialist i allmennmedisin.  Har godkjenning for å ta sjømannslegeattester og helseattester for petroleumsvirksomhet. Er også godkjent lege for flymedisinske helseattester inkl trafikkflygere AME kl1, samt godkjent dykkerlege.
Telefontreffetid:
Mandag, onsdag, torsdag 09.00 – 09.20   Direktenr som kan benyttes i telefontiden 92439487.
Kirsti Eliassen

Spesialist i allmennmedisin.

Telefontreffetid:
Mandag, onsdag, torsdag 09.00 – 09.20    Direktenr som kan benyttes i telefontida 93485621

 

Personale 014Per Christian Gundersen

Spesialist i allmennmedisin. Har godkjenning for å ta sjømannslegeattester og helseattester for petroleumsvirksomhet.

Telefontreffetid:
Tirsdag, torsdag 09.00 – 09.20     Direktenr som kan benyttes i telefontiden 92439071.

 

Svein Svendsen
Lege Allmennmedisin
Telefontreffetid:
Mandag, onsdag 12.00 – 12.20      Direktenr som kan benyttes i telefontiden 46745848.

03.04.17:

Lege Svein Jarle Svendsen har permisjon fra sin stilling fra 01.04.17 og ut året. Hans vikar blir lege Sissel Gravrok.

Connie Jensen
Lege Allmennmedisin.
Har ikke telefontreffetid.
 Agnete Jørgensen

 Lege Allmennmedisin

Har ikke telefontid