Leger

 

Arne Haugli

Spesialist i allmennmedisin. Har godkjenning for å ta sjømannslegeattester og helseattester for petroleumsvirksomhet.

Er godkjent idrettslege NIMF.

 

Dag Nordvåg

Spesialist i allmennmedisin.  Har godkjenning for å ta sjømannslegeattester og helseattester for petroleumsvirksomhet.

Er også godkjent lege for flymedisinske helseattester inkl trafikkflygere AME kl1, samt godkjent dykkerlege.

Kirsti Eliassen

Spesialist i allmennmedisin.

 

Personale 014Per Christian Gundersen

Spesialist i allmennmedisin. Har godkjenning for å ta sjømannslegeattester og helseattester for petroleumsvirksomhet.

 

 

Svein Svendsen

Spesialist i allmennmedisin

 

Connie Jensen

Lege Allmennmedisin.

11.01.21: PERMISJON:

Lege Connie Jensen tar permisjon fra sin stilling som fastlege fra 18.01.21 til 01.11.21. Hennes vikar blir lege Tonje Nicolaisen Skjellstad. Det vil bli mulighet for å bestille legetime elektronisk på hennes timebok i dette tidsrommet.

 Agnete Jørgensen

 Lege Allmennmedisin