Leger

 

Arne Haugli

Spesialist i allmennmedisin. Har godkjenning for å ta sjømannslegeattester og helseattester for petroleumsvirksomhet. Er godkjent idrettslege NIMF.

Telefontreffetid:
Har ikke telefontreffetid.

Dag Nordvåg
Spesialist i allmennmedisin.  Har godkjenning for å ta sjømannslegeattester og helseattester for petroleumsvirksomhet. Er også godkjent lege for flymedisinske helseattester inkl trafikkflygere AME kl1, samt godkjent dykkerlege.
Telefontreffetid:Har ikke telefontreffetid.
Kirsti Eliassen

Spesialist i allmennmedisin.

Har ikke telefontreffetid.

Personale 014Per Christian Gundersen

Spesialist i allmennmedisin. Har godkjenning for å ta sjømannslegeattester og helseattester for petroleumsvirksomhet.

Telefontreffetid:
Har ikke telefontreffetid.

 

Svein Svendsen
Spesialist i allmennmedisin
Telefontreffetid:
Har ikke telefontreffetid
Connie Jensen
Lege Allmennmedisin.
Har ikke telefontreffetid.06.12.17: Lege Connie Jensen går ut i svangerskapspermisjon fra 18.des.2017. Hennes vikar fra 1.feb.2018 er lege Sissel Gravrok vikar, og hun blir vikar ut permisjonstiden. 
 Agnete Jørgensen

 Lege Allmennmedisin

Har ikke telefontreffetid