Leger

 

Arne Haugli

Spesialist i allmennmedisin. Har godkjenning for å ta sjømannslegeattester og helseattester for petroleumsvirksomhet. Er godkjent idrettslege NIMF.

Telefontreffetid:
Har ikke telefontreffetid.

Dag Nordvåg
Spesialist i allmennmedisin.  Har godkjenning for å ta sjømannslegeattester og helseattester for petroleumsvirksomhet. Er også godkjent lege for flymedisinske helseattester inkl trafikkflygere AME kl1, samt godkjent dykkerlege.
Telefontreffetid:Har ikke telefontreffetid.
Kirsti Eliassen

Spesialist i allmennmedisin.

Har ikke telefontreffetid.

Personale 014Per Christian Gundersen

Spesialist i allmennmedisin. Har godkjenning for å ta sjømannslegeattester og helseattester for petroleumsvirksomhet.

Telefontreffetid:
Har ikke telefontreffetid.

 

Svein Svendsen
Spesialist i allmennmedisin
Telefontreffetid:
Har ikke telefontreffetid
Connie Jensen
Lege Allmennmedisin.
Har ikke telefontreffetid.06.12.17: Lege Connie Jensen går ut i svangerskapspermisjon fra 18.des.2017. Hennes vikar fra 1.feb.2018 er lege Sissel Gravrok vikar, og hun blir vikar ut permisjonstiden.

16.04.18: Lege Sissel Gravrok er dessverre sykemeldt for tiden, og det ligger derfor ingen timebok ute for online timebestilling. Vi har fått en vikar Anniken Skjåvik. For timebestilling hos henne må dere ringe oss.

 Agnete Jørgensen

 Lege Allmennmedisin

Har ikke telefontreffetid