Priser

Prisoversikt for de vanligste tjenestene. Gjelder fra 1. juli 2023 – 30. juni 2024.

Barn under 16 år er gratis (nytt fra 1. januar 2010). Automatisk frikort er innført fra 1. juni 2010.

VIKTIG INFO: HUSK Å GI BESKJED DERSOM DU HAR FÅTT FRIKORT, da det ikke registreres automatisk hos oss ved akutt legetimer eller e-konsultasjoner. Frikortet må forevises i ekspedisjonen, eller som vedlagt bilde i kontakt til legekontoret.

Egenandeler:

 • Konsultasjon hos allmennlege 170,- kr
 • Konsultasjon hos allmennlege, spesialist i allmennmedisin 224,- kr
 • E-konsultasjon hos allmennlege 170,- kr
 • E-konsultasjon hos allmennlege, spesialist i allmennmedisin 224,- kr
 • Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgiving v/fremmøte, bud 61,- kr
 • Tillegg for taking og innsending av blodprøver 61,- kr
 • Tillegg for taking og innsending av andre prøver 61,- kr
 • Tillegg for taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenking og stix/mikroskopering av urin (uten legekonsultasjon) 59,- kr

Vi bruker CONVENE.no som vårt faktureringsfirma.

Slik fungerer ConvenePay  

 • Pasient kan velge mobilbetaling som betalingsalternativ på terminalen. Vedkommende gjør da et aktivt valg om å betale med mobil, og kan også verifisere sitt mobilnummer på terminal.
 • Automatisk mobilbetaling ved e-konsultasjoner. Det vil det bli sendt ut en SMS, med link til vårt faktureringsselskap Convene Pay. Denne linken har en gyldighet på 24 t (sjekk hva som står i meldingen) og denne innbetalingsmåten er gebyrfri.
 • Dersom det er problemer med fakturaer, kan man ringe Convene tlf 21627620.

For å få oversikt over dine fakturaer, kan du logge inn i din profil på convene.no. Logg inn på https://www.convene.no / mittconvene.  Her kan du og sette hvilken måte du faktureres på, link via mobil, Digipost eller papirfaktura.

Annet:
Omfattes ikke av frikortordningen.
Du må betale for dette selv om du har frikort/er under 16 år/gravid

 • Utskrift fra  journal 85 kr + utlegg for papir eller USB-penn og evt porto
 • Legeattest ved skolefravær fra kr 300,-
 • Legeattest førerkort kr 800,-

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:

 • Setting av injeksjoner 72,- kr
 • Gynekologiske undersøkelser, enkle elastiske bind m.m 72.- kr
 • Spirometri, EKG, rektoskopi, enkel sårskift m.m 109,- kr
 • Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m  fra 155,- kr
 • Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m fra 211,- kr
 • Influensavaksine 300,- kr