Priser

Prisoversikt for de vanligste tjenestene. Gjelder fra 1. juli 2017- 30. juni 2018

Barn under 16 år er gratis (nytt fra 1. januar 2010). Automatisk frikort er innført fra 1. juni 2010.

Egenandeler:

 • Konsultasjon hos allmennlege 152 kr
 • Konsultasjon hos allmennlege, spesialist i allmennmedisin 201 kr
 • Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgiving v/fremmøte, bud 54 kr
 • Tillegg for taking og innsending av blodprøver 54 kr
 • Tillegg for taking og innsending av andre prøver 54 kr
 • Tillegg for taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenking og stix/mikroskopering av urin (uten legekonsultasjon) 54 kr

Annet:
Omfattes ikke av frikortordningen.
Du må betale for dette selv om du har frikort/er under 16 år/gravid

 • Utskrift fra  journal 85 kr
 • Terminbekreftelse gravide kr 200,-
 • Legeattest ved skolefravær fra kr 200,-
 • Legeattest førerkort kr 650,-

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:

 • Setting av injeksjoner 25 kr
 • Gynekologiske undersøkelser, enkle elastiske bind m.m 61 kr
 • Spirometri, EKG, rektoskopi, enkel sårskift m.m 91 kr
 • Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m  fra 128 kr
 • Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m fra 173 kr
 • Influensavaksine 250 kr