Priser

Prisoversikt for de vanligste tjenestene. Gjelder fra 1. juli 2019- 30. juni 2020

Barn under 16 år er gratis (nytt fra 1. januar 2010). Automatisk frikort er innført fra 1. juni 2010.

Egenandeler:

 • Konsultasjon hos allmennlege 155 kr
 • Konsultasjon hos allmennlege, spesialist i allmennmedisin 204 kr
 • E-konsultasjon hos allmennlege 155 kr
 • E-konsultasjon hos allmennlege, spesialist i allmennmedisin 204 kr
 • Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgiving v/fremmøte, bud 56 kr
 • Tillegg for taking og innsending av blodprøver 55 kr
 • Tillegg for taking og innsending av andre prøver 55 kr
 • Tillegg for taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenking og stix/mikroskopering av urin (uten legekonsultasjon) 55 kr

Dagen etter konsultasjon eller e-konsultasjon, vil det bli sendt ut en SMS, med link til vårt faktureringsselskap Convene Pay. Denne linken har en gyldighet på 24 t (sjekk hva som står i meldingen) og denne innbetalingsmåten er gebyrfri. Ved  utsendelse av papirfakturaer, vil det i tillegg påløpe et girogebyr.  Dersom det er problemer med fakturaer, kan man ringe Convene tlf 21627620.

For å få oversikt over dine fakturaer, logg inn på https://www.convene.no   /Pasientsky

Annet:
Omfattes ikke av frikortordningen.
Du må betale for dette selv om du har frikort/er under 16 år/gravid

 • Utskrift fra  journal 85 kr
 • Legeattest ved skolefravær fra kr 200,-
 • Legeattest førerkort kr 800,-

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:

 • Setting av injeksjoner 63,- kr
 • Gynekologiske undersøkelser, enkle elastiske bind m.m 63.- kr
 • Spirometri, EKG, rektoskopi, enkel sårskift m.m 95,- kr
 • Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m  fra 134,- kr
 • Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m fra 181,- kr
 • Influensavaksine 300,- kr

BETALINGSTERMINAL hos oss gir  IKKE LENGER MULIGHET FOR KONTANT BETALING. Gyldig betalingsmåte blir bankkort,  man kan velge å få tilsendt faktura på terminalen eller velge gebyrfri mobilbetaling , som er gyldig i 24 t. Papirfaktura genererer et gebyr fra Convene faktureringsfirma. For å få oversikt over dine fakturaer, logg inn på https://www.convene.no