Priser

Prisoversikt for de vanligste tjenestene. Gjelder fra 1. juli 2019- 30. juni 2020

Barn under 16 år er gratis (nytt fra 1. januar 2010). Automatisk frikort er innført fra 1. juni 2010.

Egenandeler:

 • Konsultasjon hos allmennlege 155 kr
 • Konsultasjon hos allmennlege, spesialist i allmennmedisin 204 kr
 • E-konsultasjon hos allmennlege 155 kr
 • E-konsultasjon hos allmennlege, spesialist i allmennmedisin 204 kr
 • Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgiving v/fremmøte, bud 56 kr
 • Tillegg for taking og innsending av blodprøver 55 kr
 • Tillegg for taking og innsending av andre prøver 55 kr
 • Tillegg for taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenking og stix/mikroskopering av urin (uten legekonsultasjon) 55 kr

Fra 15.08.19 vil det i tillegg påløpe et girogebyr for utsendelse av fakturaer på e-konsultasjoner.

Annet:
Omfattes ikke av frikortordningen.
Du må betale for dette selv om du har frikort/er under 16 år/gravid

 • Utskrift fra  journal 85 kr
 • Legeattest ved skolefravær fra kr 200,-
 • Legeattest førerkort kr 800,-

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:

 • Setting av injeksjoner 63,- kr
 • Gynekologiske undersøkelser, enkle elastiske bind m.m 63.- kr
 • Spirometri, EKG, rektoskopi, enkel sårskift m.m 95,- kr
 • Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m  fra 134,- kr
 • Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m fra 181,- kr
 • Influensavaksine 300,- kr

24.11.17: Vi bytter BETALINGSTERMINAL hos oss, og på den nye terminalen blir det IKKE MULIGHET FOR KONTANT BETALING. Dette er gjeldende fra idag. Gyldig betalingsmåte blir bankkort eller at man kan ta ut faktura på terminalen. Faktura genererer et gebyr fra Melin Medical faktureringsfirma.