Vaksinasjon

Nyttig informasjon vedrørende reisevaksinasjon. Skal du på utenlandsreise må du sjekke behovet for vaksinasjon i det landet eller området du skal reise til. Husk å sjekke dette i god tid før selve reisen. Mer informasjon om de ulike land/områder og vaksiner finner du på  http://www.vaksinekart.org/default.aspx         eller  på Norsk Folkehelseinstitutt sin side   http://www.fhi.no/eway/default.aspxpid=233&trg=MainArea_5661&MainArea_5661=5631:0:15,2386:1:0:0:::0:0
Vi utfører mange typer reisevaksinasjoner – Twinrix (hepatitt A+B), Boostrix polio (polio, difteri, kikhoste, tetanus), Dukoral (vaksine mot kolera), Stamaril (vaksine mot gul feber), influensavaksine (inneholder sesongens influensavaksine).

Møte opp mellom 08.15 – 11.00 eller 12.30 – 14.30.

Dersom du trenger Malariaprofylakse, eller andre vaksiner enn de nevnte ovenfor, må du bestille legetime.

Dersom du har ytterligere spørsmål, ring oss.

07.12.20: INFLUENSAVAKSINE – vi har fått påfylling med nye doser med influensavaksine!

Alle våre pasienter, som ønsker vaksine, kan møte opp ved kontoret fra den 08.12.20. Du må møte opp innenfor laboratoriets åpningstid.

Du må ikke ha forkjølelsessymptomer, være i karantene el.l. når du kommer hit. Meld deg i resepsjonen ved ankomst.