Vaksinasjon

Nyttig informasjon vedrørende reisevaksinasjon. Skal du på utenlandsreise må du sjekke behovet for vaksinasjon i det landet eller området du skal reise til. Husk å sjekke dette i god tid før selve reisen. Mer informasjon om de ulike land/områder og vaksiner finner du på  http://www.vaksinekart.org/default.aspx         eller  på Norsk Folkehelseinstitutt sin side   http://www.fhi.no/eway/default.aspxpid=233&trg=MainArea_5661&MainArea_5661=5631:0:15,2386:1:0:0:::0:0
Vi utfører mange typer reisevaksinasjoner – Twinrix (hepatitt A+B), Boostrix polio (polio, difteri, kikhoste, tetanus), Dukoral (vaksine mot kolera), Stamaril (vaksine mot gul feber), influensavaksine (inneholder sesongens influensavaksine).

Møte opp mellom 08.15 – 11.00 eller 12.30 – 14.30.

Dersom du trenger Malariaprofylakse, eller andre vaksiner enn de nevnte ovenfor, må du bestille legetime.

Dersom du har ytterligere spørsmål, ring oss.